Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Nauki kognitywne a filozofia prawaAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji nie afiliował
Zirk-Sadowski, Marek
Załuski Wojciech
Wojciechowski, Bartosz
Bekrycht, Tomasz

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Zirk-Sadowski, Marek
Załuski Wojciech
Wojciechowski, Bartosz
Bekrycht, Tomasz

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Zirk-Sadowski, Marek
Załuski Wojciech
Wojciechowski, Bartosz
Bekrycht, Tomasz