Jagiellonian University Repository

Jak Feniks z popiołów - zagłada miasta i jego odrodzenie : analiza historyczno-prawna przypadku Warszawy

pcg.skipToMenu

Jak Feniks z popiołów - zagłada miasta i jego odrodzenie : analiza historyczno-prawna przypadku Warszawy

Show full item record

dc.contributor.author Mazur, Anna [USOS176343] pl
dc.contributor.author Pyrzyk, Aleksander pl
dc.date.accessioned 2018-09-13T11:45:32Z
dc.date.available 2018-09-13T11:45:32Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1898-5947 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/56935
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Jak Feniks z popiołów - zagłada miasta i jego odrodzenie : analiza historyczno-prawna przypadku Warszawy pl
dc.title.alternative Like a Phoenix from the ashes - the destruction of the city and its rebirth : historical and legal analysis of the case of Warsaw pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 213-226 pl
dc.identifier.weblink http://www.maska.psc.uj.edu.pl/documents/40768330/43096068/Maska_35.pdf/6dcd9ce3-ff84-49c0-8bb4-340d92d565c8 pl
dc.abstract.en The article discusses the destruction of Warsaw during World War II and the process of reconstruction of the city. Consecutive stages of the destruction of the city will be presented - from Pabst’s plan, to the deliberate destruction of the city (as a means of repression after the defeat of the Warsaw Uprising). Then the issue of reconstruction of Warsaw will be addressed. The legal acts concerning the reconstruction of the capital of Poland will be the subject of the analysis (eg Bierut Decree). The preservation and the architectural doctrine on reconstruction will also be presented. pl
dc.description.number 3 (35) pl
dc.description.publication 0,93 pl
dc.identifier.eissn 2449-9153 pl
dc.title.journal Maska pl
dc.title.volume Zagłada, apokalipsa pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-09-12 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 7


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska