Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Czynniki determinujące zróżnicowanie stóp bezrobocia ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej nie afiliował
Bolińska Monika
Jarmołowicz, Wacław
Janik, Bogna

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Bolińska Monika
Jarmołowicz, Wacław
Janik, Bogna

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Bolińska Monika
Jarmołowicz, Wacław
Janik, Bogna