Jagiellonian University Repository

O formie w architekturze

pcg.skipToMenu

O formie w architekturze

Show full item record

dc.contributor.author Juruś, Dariusz [SAP14018867] pl
dc.date.accessioned 2018-09-10T09:12:10Z
dc.date.available 2018-09-10T09:12:10Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 2083-1978 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/56842
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title O formie w architekturze pl
dc.title.alternative Form in the architecture pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 147-159 pl
dc.identifier.weblink http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/szhf/article/viewFile/szhf.2017.046/13789 pl
dc.abstract.pl W artykule analizuję koncepcje ekspresji i znaczenia formy architektonicznej Ralfa Webera i Michaela Mitiasa oraz poddaję krytyce stanowisko Rudolfa Arnheima głoszące, iż forma architektoniczna winna być analizowana w jej dynamicznym aspekcie. pl
dc.abstract.en In the paper I discuss the concepts of the expression and meaning of the architectural form by Ralf Weber and Michael Mitias, and criticize Rudolf Arnheim's standpoint saying that the architectural form should be analysed in its dynamic dimension. pl
dc.subject.pl architektura pl
dc.subject.pl forma pl
dc.subject.pl ekspresja pl
dc.subject.pl dynamika formy architektonicznej pl
dc.subject.en architecture pl
dc.subject.en form pl
dc.subject.en architecture pl
dc.subject.en dynamic of the architectural form pl
dc.subject.en Ralf Weber pl
dc.subject.en Michael Mitias pl
dc.subject.en Rudolf Arnheim pl
dc.description.volume 8 pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.publication 0,75 pl
dc.identifier.doi 10.12775/szhf.2017.046 pl
dc.identifier.eissn 2391-775X pl
dc.title.journal Studia z Historii Filozofii pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-07-24 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Studiów Międzykulturowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 9


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska