Jagiellonian University Repository

Shakespeare współczesny Iana Judge'a

Shakespeare współczesny Iana Judge'a

Show full item record

dc.contributor.author Walaszek, Joanna [SAP11007708] pl
dc.date.accessioned 2018-09-10T06:27:11Z
dc.date.available 2018-09-10T06:27:11Z
dc.date.issued 1994 pl
dc.identifier.issn 0012-2041 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/56806
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Shakespeare współczesny Iana Judge'a pl
dc.title.alternative Ian Judge performs Shakespeare pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 152-158 pl
dc.description.additional O inscenizacjach komedii Szekspira: Stracone zachody miłości i Wieczór Trzech Króli w reżyserii Iana Judge’a (w Londynie) pl
dc.subject.pl William Szekspir pl
dc.subject.pl Ian Judge pl
dc.subject.en William Shakespeare pl
dc.subject.en Ian Judge pl
dc.description.volume 39 pl
dc.description.number 10 (457) pl
dc.description.publication 0,55 pl
dc.title.journal Dialog pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Teatru i Dramatu pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)