Jagiellonian University Repository

O "minimum" wyznaczanym przez istotę prawa do zabezpieczenia społecznego w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

pcg.skipToMenu

O "minimum" wyznaczanym przez istotę prawa do zabezpieczenia społecznego w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Show full item record

dc.contributor.author Florczak-Wątor, Monika [SAP11018815] pl
dc.contributor.editor Grzybowski, Marian [SAP11004759] pl
dc.contributor.editor Naleziński, Bogumił [SAP11013520] pl
dc.date.accessioned 2015-04-24T11:47:49Z
dc.date.available 2015-04-24T11:47:49Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7571-332-9 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/5673
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title O "minimum" wyznaczanym przez istotę prawa do zabezpieczenia społecznego w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego pl
dc.title.alternative On "minimum" pointed out by essence of the right to social security in the light of the case law of the Constitutional Tribunal pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM ; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego pl
dc.description.physical 385-396 pl
dc.identifier.weblink http://hdl.handle.net/11315/9018 pl
dc.subject.pl prawa człowieka pl
dc.subject.pl zabezpieczenie społeczne pl
dc.subject.pl konstytucja pl
dc.subject.en human rights pl
dc.subject.en social protection pl
dc.subject.en constitution pl
dc.description.volume 2 pl
dc.description.points 4 pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.title.container Państwo demokratyczne, prawne i socjalne : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi pl
dc.title.volume Studia historyczno-prawne i ustrojowo-porównawcze pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-01-23 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Konstytucyjnego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 48; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska