Jagiellonian University Repository

Non-integrating gamma-retroviral vectors as a versatile tool for transient zinc-finger nuclease delivery

Non-integrating gamma-retroviral vectors as a versatile ...

Show full item record

dc.contributor.author Bobis-Wozowicz, Sylwia [SAP14010327] pl
dc.contributor.author Galla, Melanie pl
dc.contributor.author Alzubi, Jamal pl
dc.contributor.author Kuehle, Johannes pl
dc.contributor.author Baum, Christopher pl
dc.contributor.author Schambach, Axel pl
dc.contributor.author Cathomen, Toni pl
dc.date.accessioned 2015-04-24T11:46:25Z
dc.date.available 2015-04-24T11:46:25Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/5671
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Non-integrating gamma-retroviral vectors as a versatile tool for transient zinc-finger nuclease delivery pl
dc.type JournalArticle pl
dc.subject.en genetic engineering pl
dc.subject.en targeted gene repair pl
dc.subject.en genetic vectors pl
dc.description.volume 4 pl
dc.identifier.doi 10.1038/srep04656 pl
dc.identifier.eissn 2045-2322 pl
dc.title.journal Scientific Reports pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii : Zakład Biologii Komórki pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid 4656 pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2014 A]: 40


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska