Jagiellonian University Repository

Śmierć jako spełnienie miłości : dialektyka śmierci i miłości w "Rozważaniu o śmierci" Karola Wojtyły

Śmierć jako spełnienie miłości : dialektyka śmierci ...

Show full item record

dc.contributor.author Zarębianka, Zofia [SAP11012798] pl
dc.date.accessioned 2018-09-06T12:42:12Z
dc.date.available 2018-09-06T12:42:12Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 0860-8024 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/56687
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Śmierć jako spełnienie miłości : dialektyka śmierci i miłości w "Rozważaniu o śmierci" Karola Wojtyły pl
dc.title.alternative Death as the fulfillment of love : on the dialectic of death and love in Karol Wojtyła’s "Meditation on Death" pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 289-297 pl
dc.description.additional Streszcz. po ang. pl
dc.abstract.pl Tekst przynosi próbę odczytania jednego z najtrudniejszych do interpretacji poematów Karola Wojtyły zatytułowanego Rozważanie o śmierci. Śmierć jest tu rozpatrywana zarówno jako kategoria biologiczna, określająca kres ludzkiego życia, jak i jako kategoria teologiczna, w świetle której biologiczny koniec oznacza początek egzystencji innego rodzaju. Analiza obejmuje też ścisły związek śmierci oraz miłości, w którym uwidocznia się specyfika Wojtyłowego rozumienia śmierci. W refleksję włączono także rozważania dotyczące koncepcji dojrzałości i jej powiązania z kategorią śmierci - rozumianej w tym wypadku jako śmierć "ego". pl
dc.abstract.en This text aims to present an interpretation of the "Meditation on Death," one of the most complex narrative poems by Karol Wojtyła. Death is considered by him not only as a biological category defi ning the end of a human life, but also as a theological one: the biological end marks the beginning of a new type of existence. The analysis of the poem brings out the strong connection between death and love, characteristic of Wojtyła’s understanding of death. The article encompasses considerations of Wojtyła’s concept of maturity and its relation to the category of death in the sense of the death of the ego. pl
dc.subject.pl antropologia pl
dc.subject.pl śmierć pl
dc.subject.pl miłość pl
dc.subject.pl teologia pl
dc.subject.pl dojrzałość pl
dc.subject.en anthropology pl
dc.subject.en death pl
dc.subject.en love pl
dc.subject.en theology pl
dc.subject.en maturity pl
dc.description.volume 30 pl
dc.description.number 4 (120) pl
dc.description.publication 0,57 pl
dc.identifier.doi 10.12887/30-2017-4-120-17 pl
dc.title.journal Ethos pl
dc.title.volume Ból pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 12


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)