Jagiellonian University Repository

Uświęcać środki : filmowe oblicza kanibalizmu

Uświęcać środki : filmowe oblicza kanibalizmu

Show full item record

dc.contributor.author Zielińska, Dominika [USOS130940] pl
dc.date.accessioned 2018-09-06T10:52:12Z
dc.date.available 2018-09-06T10:52:12Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1644-8340 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/56675
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org *
dc.title Uświęcać środki : filmowe oblicza kanibalizmu pl
dc.title.alternative To justify the means : contextual use of canibalism in films pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 122-131 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 130-131 pl
dc.identifier.weblink https://kulturapopularna-online.pl/resources/html/article/details?id=174325 pl
dc.abstract.pl Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zjawiska kanibalizmu, pojawiającego się w wybranych kontekstach filmowych. Interesuje mnie w jaki sposób motyw kanibalizmu może być wykorzystywany jako kulturowy kod komunikacyjny oraz jak funkcjonuje on w przestrzeni filmowej. W pierwszej części artykułu analizuję rozmaite znaczenia kulturowe kanibalizmu, oparte między innymi na teoriach Mary Douglas, Sigmunda Freuda i Louisa-Vincenta Thomasa. Następnie skupiam uwagę na koncepcjach Claude Leví-Straussa, a w szczególności na jego koncepcji trójkąta kulinarnego. Dalej poruszam kwestię estetycznego i nieestetycznego sposobu prezentowania jedzenia w kinie. Drugą część artykułu poświęcam kilku filmowym przykładom, proponując interpretację motywu kanibalizmu w kinie: wyjaśniam jak kanibalizm może być traktowany jako symboliczne narzędzie zemsty (Kucharz, złodziej, jego żona i jej kochanek), rozpoznaję kanibalizm jako alegorię konsumpcjonizmu (filmy Jana Švankmajera), następnie przedstawiam, w jaki sposób potrzeba mięsa determinuje postawy i zachowania filmowych bohaterów (Delicatessen). W końcu pokazuję, że kanibalizm może stać się groteskową formą wzajemnej pomocy (Smażone zielone pomidory). pl
dc.abstract.en The aim of this article is to present the motive of cannibalism which appears in chosen film contexts. I am interested in how cannibalism can be used as a cultural communication code and how it exist as functional movie thread. Based on the theories of Mary Douglas, Sigmund Freud, Louis-Vincent Thomas, and Claude Leví-Strauss. I present several movie examples and I propose subjective interpretation of the cannibalism motive in the films in several aspects: cannibalism as the symbolic tool of revenge (The cook, the thief, the wife and her lover), as an allegory of consumerism (Jan Švankmajer’s movies), need of meat as determinant of behavior of movie characters (Delicatessen), and cannibalism as grotesque form of helping each other (Fried Green Tomatoes). pl
dc.subject.pl Leví-Strauss pl
dc.subject.pl Mary Douglas cannibalism pl
dc.subject.pl "Delicatessen" pl
dc.subject.pl Jan Švankmajer pl
dc.subject.pl "Kucharz, złodziej, jego żona i jej kochanek" pl
dc.subject.pl "Smażone zielone pomidory" pl
dc.subject.en Leví-Strauss pl
dc.subject.en Mary Douglas cannibalism pl
dc.subject.en "Delicatessen" pl
dc.subject.en Jan Švankmajer pl
dc.subject.en "The cook, the thief, the wife and her lover" pl
dc.subject.en "Fried Green Tomatoes" pl
dc.description.number 2 (56) pl
dc.description.publication 0,6 pl
dc.identifier.doi 10.5604/01.3001.0012.1142 pl
dc.identifier.eissn 2391-6788 pl
dc.title.journal Kultura Popularna pl
dc.title.volume Głodnemu film na myśli pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-09-05 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa