Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Factors facilitating upgrading process of knowledge-intensive business services' clusters in global value chains

Factors facilitating upgrading process of ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska