Jagiellonian University Repository

Maska

pcg.skipToMenu

Maska

Show full item record

dc.contributor.editor Błaszkowska, Marta [USOS96505] pl
dc.contributor.editor Kiejziewicz, Agnieszka [USOS220653] pl
dc.contributor.editor Kuchta, Anna [USOS95873] pl
dc.contributor.editor Kuster, Maciej pl
dc.contributor.editor Łataś, Igor pl
dc.contributor.editor Malita-Król, Joanna [SAP14019698] pl
dc.contributor.editor Matusiak, Gabriela [USOS36603] pl
dc.contributor.editor Nawrocki, Maciej [USOS143973] pl
dc.contributor.editor Nowak, Filip [USOS112634] pl
dc.contributor.editor Wąsowicz, Magdalena [USOS96652] pl
dc.contributor.editor Wodyńska, Kama pl
dc.contributor.editor Bocheński, Tomasz P. pl
dc.contributor.editor Lakner, Agnieszka [USOS65607] pl
dc.contributor.editor Miścicki, Wawrzyniec [USOS39806] pl
dc.contributor.editor Musialik, Elżbieta pl
dc.contributor.editor Wajda, Piotr pl
dc.contributor.editor Woźniak, Adam pl
dc.contributor.editor Wójcik, Agnieszka [USOS80186] pl
dc.date.accessioned 2018-09-05T17:33:18Z
dc.date.available 2018-09-05T17:33:18Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1898-5947 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/56649
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/pl/legalcode *
dc.type JournalEditorship pl
dc.description.additional Tytuły poszczególnych numerów: nr 33 "Magia", nr 34 "Kontrast, dualizm, opozycja", nr 3 (35) "Zagłada, apokalipsa", nr 4 (36) "Migration, nomadism, life in motion". Ostatni numer z roku 2017 wydano w języku angielskim pl
dc.identifier.weblink http://www.maska.psc.uj.edu.pl/numery/numery-regularne/numery-31-40 pl
dc.identifier.weblink http://www.maska.psc.uj.edu.pl/documents/40768330/43096068/Maska_33.pdf/27d64907-b159-4a53-9174-3ee4406f90ab pl
dc.identifier.weblink http://www.maska.psc.uj.edu.pl/documents/40768330/43096068/Maska_34.pdf/20dfff1a-7642-4ed9-8219-35878ff022bd pl
dc.identifier.weblink http://www.maska.psc.uj.edu.pl/documents/40768330/43096068/maska_35.pdf/b45772ae-24ac-419b-8c28-35967c87d809 pl
dc.identifier.weblink http://www.maska.psc.uj.edu.pl/documents/40768330/43096068/Maska_36.pdf/86472123-23ef-44c5-9a60-c3ed80b1ea2a pl
dc.description.number 1 (33) - 4 (36) pl
dc.identifier.eissn 2449-9153 pl
dc.title.journal Maska pl
dc.date.accession 2017-10-18 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.affiliation Wydział Historyczny : Instytut Historii Sztuki pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.contributor.serieseditor Kleczkowska, Katarzyna [USOS112104] pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa