Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

El material español en el diccionario de M. Amszejewicz (1859)

El material español en el diccionario de M. Amszejewicz ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. – Uznanie autorstwa. – Użycie niekomercyjne. – Bez utworów zależnych. – 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. – Uznanie autorstwa. – Użycie niekomercyjne. – Bez utworów zależnych. – 3.0 Polska