Jagiellonian University Repository

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii

pcg.skipToMenu

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii

Show full item record

dc.contributor.editor Listwan-Franczak, Karolina [USOS112171] pl
dc.contributor.editor Fiedeń, Łukasz [USOS162208] pl
dc.contributor.editor Franczak, Paweł [USOS95586] pl
dc.date.accessioned 2018-09-05T09:46:49Z
dc.date.available 2018-09-05T09:46:49Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.isbn 978-83-64089-44-2 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/56627
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii pl
dc.title.alternative Contemporary problems and research directions in geography pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 132 pl
dc.description.additional Publ. recenzowana. Materiały z V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Młodych Badaczy "Geografia a przemiany współczesnego Świata - nowe trendy badawcze" (13-15.10.2016 r., Kraków) pl
dc.description.volume 5 pl
dc.description.publication 8,25 pl
dc.contributor.institution Uniwersytet Jagielloński. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 24 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OS pl
dc.publisher.ministerial Uniwersytet Jagielloński w Krakowie pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa