Jagiellonian University Repository

Badanie dostępności transportu publicznego na przykładzie wsi położonych w Paśmie Polic

Badanie dostępności transportu publicznego na ...

Show full item record

dc.contributor.author Fiedeń, Łukasz [USOS162208] pl
dc.contributor.editor Listwan-Franczak, Karolina [USOS112171] pl
dc.contributor.editor Fiedeń, Łukasz [USOS162208] pl
dc.contributor.editor Franczak, Paweł [USOS95586] pl
dc.date.accessioned 2018-09-05T09:42:40Z
dc.date.available 2018-09-05T09:42:40Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.isbn 978-83-64089-44-2 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/56626
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Badanie dostępności transportu publicznego na przykładzie wsi położonych w Paśmie Polic pl
dc.title.alternative Research of public transport accessibility on the example of the Police Range villages pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 25-38 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 37-38. Publ. recenzowana. Materiały z V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Młodych Badaczy "Geografia a przemiany współczesnego Świata - nowe trendy badawcze" (13-15.10.2016 r., Kraków) pl
dc.subject.pl dostępność pl
dc.subject.pl komunikacja autobusowa pl
dc.subject.pl metody badań dostępności pl
dc.subject.pl Pasmo Polic pl
dc.subject.pl transport publiczny pl
dc.subject.pl województwo małopolskie pl
dc.subject.en accessibility pl
dc.subject.en accessibility studies methods pl
dc.subject.en bus transport pl
dc.subject.en Malopolskie Voivodeship pl
dc.subject.en Police Range pl
dc.subject.en public transport pl
dc.description.volume 5 pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.title.container Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii = Contemporary problems and research directions in geography pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
dc.sourceinfo liczba autorów 16; liczba stron 132; liczba arkuszy wydawniczych 8,25; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)