Jagiellonian University Repository

Badacz jako świadek : między wiedzą uniwersalną a lokalną

pcg.skipToMenu

Badacz jako świadek : między wiedzą uniwersalną a lokalną

Show full item record

dc.contributor.author Sugiera, Małgorzata [SAP11010796] pl
dc.date.accessioned 2018-09-04T13:30:51Z
dc.date.available 2018-09-04T13:30:51Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 0867-0633 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/56610
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Badacz jako świadek : między wiedzą uniwersalną a lokalną pl
dc.title.alternative The researcher as a witness : between universal and local knowledge pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 253-266 pl
dc.description.additional Streszcz. po ang. pl
dc.identifier.weblink http://rcin.org.pl/Content/67265/WA248_87338_P-I-2524_sugiera-badacz_o.pdf pl
dc.abstract.pl Krótka charakterystyka trzech uprawianych w ostatnich dekadach XX wieku praktyk świadczenia stanowi kontekst dla wprowadzenia analizy czwartej praktyki - kwestii badacza jako świadka i wyników jego badań jako świadectwa. Artykuł przypomina czasy wielkich odkryć geograficznych, kiedy kształtował się paradygmat nowoczesnych nauk, a jego fundament stanowiło pojęcie "fakt", wywiedzione z prawa i nieodzownie zakładające istnienie świadków i świadectw. Następnie zaś przechodzi do przedstawienia definicji "świadka wirtualnego" oraz "skromnego świadka", żeby przedstawić współczesne koncepcje wiedz sytuowanych Haraway i sytuacyjnej tekstualności Hunter oraz ich realizacje w praktyce. pl
dc.abstract.en Sugiera briefly surveys the three practices of witnessing that were prominent in the later decades of the twentieth century. Against this background she introduces a fourth practice, in which the researcher acts as a witness and the research findings become a testimony. Sugiera evokes the times of the great geographical discoveries, when the paradigm of modern sciences was emerging based on the concept of the "fact" derived from the legal world and inevitably assuming the existence of witnesses and testimonies. She then presents definitions of the "virtual witness" and the "modest witness" to introduce recent notions such as Haraway’s situational knowledge and Hunter’s situational textuality as well as their practical implementations. pl
dc.subject.pl praktyki świadczenia pl
dc.subject.pl rewolucja naukowa pl
dc.subject.pl kultura faktu pl
dc.subject.pl świadek wirtualny pl
dc.subject.pl wiedze sytuowane pl
dc.subject.en witnessing practices pl
dc.subject.en culture of fact pl
dc.subject.en scientific revolution pl
dc.subject.en virtual witness pl
dc.subject.en situated knowledges pl
dc.description.number 3 (171) pl
dc.description.publication 0,84 pl
dc.identifier.doi 10.18318/td.2018.3.17 pl
dc.title.journal Teksty Drugie pl
dc.title.volume Ustanawianie świadka pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-09-19 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Performatyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12; pl
dc.identifier.project UMO-2014/15/G/HS2/04803 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 C]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa