Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Badacz jako świadek : między wiedzą uniwersalną a lokalnąPublication affiliation to faculty

author/editor Wydział Polonistyki Not affiliated
Sugiera Małgorzata

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Polonistyki
Sugiera Małgorzata

Author's area of expertise

author/editor Wydział Polonistyki
Sugiera Małgorzata