Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Ultrasound Doppler as an imaging modality for selection of murine 4T1 breast tumors for combination radiofrequency hyperthermia and chemotherapy

Ultrasound Doppler as an imaging modality for selection ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa