Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Control of cytokine mRNA degradation by the histone deacetylase inhibitor ITF2357 in rheumatoid arthritis fibroblast-like synoviocytes : beyond transcriptional regulation

Control of cytokine mRNA degradation by the histone ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa