Jagiellonian University Repository

O czym do mnie milczysz? : współczesne oblicza samotności w kinie europejskim

O czym do mnie milczysz? : współczesne oblicza ...

Show full item record

dc.contributor.author Piskorska, Anna [USOS113912] pl
dc.contributor.editor Zimny, Jan pl
dc.date.accessioned 2018-09-03T14:11:22Z
dc.date.available 2018-09-03T14:11:22Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.isbn 978-83-63835-83-5 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/56596
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title O czym do mnie milczysz? : współczesne oblicza samotności w kinie europejskim pl
dc.title.alternative What are you silent about? : contemporary faces of loneliness in European cinema pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Stalowa Wola : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Pedagogiki Katolickiej pl
dc.description.physical 82-92 pl
dc.description.additional Na dokumencie Autorka występuje jako Anna Maria Piskorska. Bibliogr. s. 92 pl
dc.abstract.pl W artykule podjęty został problem samotności tematyzowany przez współczesnych twórców kina. Szerszej analizie poddano filmy "Samotność liczb pierwszych" (2010) w reżyserii Saviera Costanza oraz "Samotność w sicei" (2006) w reżyserii Witolda Adamka. Klucz interpretacyjny stanowią myśli filozofów egzystencjalizmu (od Jeana-Paula Sartra po Martina Bubera), który w XXI wieku zyskuje nową aktualność. pl
dc.abstract.en The article focus on the problem of loneliness expressed by contemporary filmmakers. The films "The solitude of prime numbers" (2010) directed by Saviero Costanzo and "Loneliness on the net" (2006) directed by Witold Adamek were analyzed in greater detail. The interpretive key is the thoughts of existential philosophers (from Jean-Paul Sartr to Martin Buber), which in the 21st century is gaining new relevance. pl
dc.subject.pl samotność pl
dc.subject.pl alienacja pl
dc.subject.pl rodzina pl
dc.subject.pl wychowanie pl
dc.subject.pl film pl
dc.subject.pl kino europejskie pl
dc.subject.pl XXI wiek pl
dc.subject.en loneliness pl
dc.subject.en alienation pl
dc.subject.en family pl
dc.subject.en education pl
dc.subject.en film pl
dc.subject.en European cinema pl
dc.subject.en XXI century pl
dc.description.publication 0,7 pl
dc.title.container Od samotności do osamotnienia pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
dc.sourceinfo liczba autorów 24; liczba stron 345; liczba arkuszy wydawniczych 21,5; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)