Jagiellonian University Repository

"Boisko bezdomnych" (2008) w reż. Katarzyny Adamik przykładem resocjalizacji przez sport

"Boisko bezdomnych" (2008) w reż. Katarzyny Adamik ...

Show full item record

dc.contributor.author Piskorska, Anna [USOS113912] pl
dc.contributor.editor Zimny, Jan pl
dc.date.accessioned 2018-09-03T14:03:44Z
dc.date.available 2018-09-03T14:03:44Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.isbn 978-83-63835-89-7 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/56595
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title "Boisko bezdomnych" (2008) w reż. Katarzyny Adamik przykładem resocjalizacji przez sport pl
dc.title.alternative "The Offsider" (2008) directed by Katarzyna Adamik as an example of resocialization through sport pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Stalowa Wola : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Pedagogiki Katolickiej pl
dc.description.physical 238-251 pl
dc.description.additional Na publikacji widnieje błędna data wydania (2016). Autorka podpisana jako Anna Maria Piskorska. Bibliogr. s. 250-251 pl
dc.abstract.pl W artykule podjęta została kwestia różnorodności filmów o tematyce piłkarskiej, co utrudnia ich zbiorczą charakterystykę. Analiza polskich filmów o piłce nożnej - filmów "Piłkarski poker" oraz "Boisko bezdomnych" wykazuje jak filmy o takim zakresie tematycznym budują przestrzeń znaczeń o wymowie psychologicznej, społecznej i etycznej. Druga z egzemplifikacji umożliwia ponadto namysł nad terapeutycznym działaniem wspólnotowej gry w piłkę nożną, która może wręcz pomóc w rozwiązaniu sytuacji kryzysowej, wywołując w człowieku wolę walki nie tylko na boisku, lecz w codzienności - walki o jakość własnego życia. pl
dc.abstract.en The article discusses the diversity of football-related films, which makes it difficult for them to have collective characteristics. The analysis of Polish football videos - the films 'Football poker' and 'The Offsiders' - shows how films of such a thematic scope build a space of meaning with a psychological, social and ethical meaning. The second exemplification also allows reflection on the therapeutic action of the community game of football, which can even help solve the crisis and call the man the will to fight not only on the pitch, but in everyday life - to struggle for the quality of their own lives. pl
dc.subject.pl piłka nożna pl
dc.subject.pl film pl
dc.subject.pl resocjalizacja pl
dc.subject.pl fair play pl
dc.subject.pl terapia pl
dc.subject.en football pl
dc.subject.en film pl
dc.subject.en resocialization pl
dc.subject.en fair play pl
dc.subject.en therapy pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.title.container Sport motywacją zdrowego stylu życia pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
dc.sourceinfo liczba autorów 26; liczba stron 425; liczba arkuszy wydawniczych 26,5; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)