Jagiellonian University Repository

Analiza morfotektoniczna form rzeźby osuwiskowej na SW stokach góry Kornuty (Karpaty fliszowe, Beskid Niski)

pcg.skipToMenu

Analiza morfotektoniczna form rzeźby osuwiskowej na SW stokach góry Kornuty (Karpaty fliszowe, Beskid Niski)

Show full item record

dc.contributor.author Zatorski, Michał [USOS182323] pl
dc.date.accessioned 2018-09-03T13:53:53Z
dc.date.available 2018-09-03T13:53:53Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 0033-2151 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/56592
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Analiza morfotektoniczna form rzeźby osuwiskowej na SW stokach góry Kornuty (Karpaty fliszowe, Beskid Niski) pl
dc.title.alternative Morphotectonic analysis of the landslide relief on the SW slopes of Mt Kornuty (Flysch Carpathians, Beskid Niski Mts) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 111-117 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 117. Fot. kol. s. 70 pl
dc.identifier.weblink https://www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/publikacje-2/przeglad-geologiczny/2018/luty-6/5553-analiza-morfotektoniczna/file.html pl
dc.subject.en mass movements pl
dc.subject.en morphotectonic analysis pl
dc.subject.en structural anisotrophy pl
dc.subject.en flysch rocks Beskid Niski Mts. pl
dc.subject.en Polish Outer Carpathians pl
dc.subject.en Southern Poland pl
dc.description.volume 66 pl
dc.description.number 2 pl
dc.identifier.eissn 2299-002X pl
dc.title.journal Przegląd Geologiczny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-08-29 pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 12


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska