Jagiellonian University Repository

Kot we wczesnośredniowiecznym miejskim społeczeństwie arabsko-muzułmańskim w świetle literatury adabowej

pcg.skipToMenu

Kot we wczesnośredniowiecznym miejskim społeczeństwie arabsko-muzułmańskim w świetle literatury adabowej

Show full item record

dc.contributor.author Prochwicz-Studnicka, Bożena [SAP11116380] pl
dc.contributor.editor Borkowska, Ewa pl
dc.contributor.editor Borkowski, Andrzej pl
dc.contributor.editor Długołęcka-Pietrzak, Maria pl
dc.contributor.editor Sobieraj, Sławomir pl
dc.date.accessioned 2018-08-31T13:05:53Z
dc.date.available 2018-08-31T13:05:53Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.isbn 978-83-64884-38-2 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/56564
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title Kot we wczesnośredniowiecznym miejskim społeczeństwie arabsko-muzułmańskim w świetle literatury adabowej pl
dc.title.alternative A cat in early mediaeval Arab-Muslim urban society on the basis of adab literature pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Siedlce : [i]WN Wydawnictwo Naukowe IKR[i]BL pl
dc.description.physical 45-61 pl
dc.description.additional Recenzowane materiały z konferencji naukowej: Kot w literaturze i kulturze, dn. 8-9 czerwiec 2017 r., Siedlce pl
dc.abstract.pl Punktem odniesienia dla niniejszego tekstu jest rzeczywistość kulturowo-społeczna arabsko-muzułmańskiego Wschodu, a jego celem ukazanie obecności i znaczenia kota w średniowiecznym społeczeństwie miejskim w oparciu o literaturę adabową z okresu IX - XIV w. Kot towarzyszył Arabom w ich codziennym życiu już w okresie przedmuzułmańskim. Wypowiedzi proroka Mahometa zachowane w tradycji (sunna) wpłynęły niewątpliwie na utrwalenie pozytywnego stosunku do tych zwierząt zarówno w dyskursie prawniczym (kot nie był zwierzęciem "nieczystym"), jak i w rzeczywistości społecznej. Znane są relacje potwierdzające dokarmianie bezdomnych kotów i bardziej lub mniej formalną opiekę nad nimi. Handel kotami był powszechny we wszystkich środowiskach. Wykorzystywano ich łowczy instynkt i przeznaczano głównie do polowania na myszy. Kobiety reprezentujące środowisko ówczesnych elit majątkowych hodowały koty w charakterze żywych maskotek. W nurcie "medycyny ludowej" znane były praktyki lecznicze z wykorzystaniem sierści kota, jego krwi, czy ekskrementów, odwołujące się do koncepcji tzw. sympatycznych właściwości (chawass) - ezoterycznych sił tkwiących w naturze, które mogły zostać uaktywnione i oddziaływać na siebie na zasadzie sympatii i antypatii. pl
dc.abstract.en The main aim of the article is to present a phenomenon of the domestic cat in early mediaeval Arab-Muslim urban society on the basis of adab literature of the 9th-14th centuries. The article deals with such issues as an attitude to cats, their (legal) position, trade in them and the functions they performed. According to the adab narratives the presence of cats was generally enjoyed. The prophet Muhammad’s affection for cats reflected in his sunna provides an additional evidence for good associations the cats carried in mediaeval Arab-Muslim society. They were kept not only as pets but for practical purposes, too. Specific dimension of social life where cats also made their appearance was folk medicine which attributed the magical properties to the different bodily parts of the cat. pl
dc.subject.en cat pl
dc.subject.en adab literature pl
dc.subject.en mediaeval Arab-Muslim society pl
dc.description.volume 1 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.container Kot w literaturze, kulturze, języku i mediach pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.sourceinfo liczba autorów 29; liczba stron 462; liczba arkuszy wydawniczych 28,9; pl
dc.publisher.ministerial Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska