Jagiellonian University Repository

Relacja pomiędzy absolutnym a względnym wymiarem rzeczywistości w klasycznych Upaniszadach

Relacja pomiędzy absolutnym a względnym wymiarem ...

Show full item record

dc.contributor.author Kudelska, Marta [SAP11014054] pl
dc.date.accessioned 2018-08-31T11:18:05Z
dc.date.available 2018-08-31T11:18:05Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/56563
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Relacja pomiędzy absolutnym a względnym wymiarem rzeczywistości w klasycznych Upaniszadach pl
dc.title.alternative Relations between an absolute and relative dimension of reality in classical Upanishads pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 1-16 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 16 pl
dc.identifier.weblink http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/download/1203/889 pl
dc.abstract.other Powyższy problem jest przedstawiony na przykładzie wybranych kanonicznych Upaniszad. Punktem wyjścia analizy jest fragment z upaniszady Mundaka (2.2.8): "ujrzano go [brahmana], w tym co wyższe (para) i w tym, co (niższe)". I właśnie potraktowanie łącznie absolutnego i względnego wymiaru rzeczywistości - co jest niezwykle rzadkie w tekstach kanonu - wymaga według mnie dogłębnej analizy. W badanych tekstach wymiary rzeczywistości para/apara są ściśle skorelowane ze stanami świadomości, w których są doświadczane. Prezentowane rozważania zatem również dotyczą tego, czy wszyscy praktykujący jogę zawsze mówili o doświadczeniach czterech stanów świadomości. Przedstawiam, jakimi terminami w tekście denotowane są wymiary para i apara, i czy tekst nie wskazuje jednak na ich hierarchię, a jeżeli tak, to w jakich kontekstach i ze względu na co. Odwołuję się do tych Upaniszad kanonu, które przynależą do linii Atharwawedy, czyli do Praśny, Mundaki i Mandukji. pl
dc.subject.pl Upaniszady pl
dc.subject.pl Praśna pl
dc.subject.pl Mundaka pl
dc.subject.pl Mandukja pl
dc.subject.pl joga pl
dc.subject.pl pranajama pl
dc.subject.pl wiedza wyższa - para pl
dc.subject.pl wiedza niższa - apara pl
dc.subject.pl stany świadomości pl
dc.description.number 56 pl
dc.description.points 15 pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.identifier.doi 10.13153/diam.1203 pl
dc.identifier.eissn 1733-5566 pl
dc.title.journal Diametros pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-08-31 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 C]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska