Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Charge radii and electromagnetic moments of ^{195-211}At

Charge radii and electromagnetic moments of ^{195-211}At

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa