Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Drug-eluting microspheres transarterial chemoembolization (DEM TACE) in patients with liver metastases : pilot study

Drug-eluting microspheres transarterial chemoembolization ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa