Jagiellonian University Repository

"Codzienność peryferyjna" : pamięć o PRL mieszkańców Ustronia : studium przypadku

pcg.skipToMenu

"Codzienność peryferyjna" : pamięć o PRL mieszkańców Ustronia : studium przypadku

Show full item record

dc.contributor.author Klich-Kluczewska, Barbara [SAP11018422] pl
dc.contributor.author Kałwa, Dobrochna [SAP11017419] pl
dc.date.accessioned 2018-08-29T12:23:45Z
dc.date.available 2018-08-29T12:23:45Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.issn 1230-6142 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/56529
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title "Codzienność peryferyjna" : pamięć o PRL mieszkańców Ustronia : studium przypadku pl
dc.title.alternative "Peripheral daily life” : memory of people’s Poland among the inhabitants of Ustronie : a case study pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 57-64 pl
dc.subject.pl pamięć pl
dc.subject.pl PRL (Polska republika Ludowa) pl
dc.subject.pl komunizm pl
dc.subject.pl Ustroń pl
dc.subject.pl historia mówiona pl
dc.subject.pl historia Polski pl
dc.subject.en memory pl
dc.subject.en PRL (Polish People's Republic) pl
dc.subject.en communism pl
dc.subject.en oral history pl
dc.subject.en Ustroń pl
dc.description.volume 66 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.journal Konteksty pl
dc.language.container pol pl
dc.participation Klich-Kluczewska, Barbara: 50%; pl
dc.affiliation Wydział Historyczny : Instytut Historii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; inne; ostateczna wersja autorska (postprint); po opublikowaniu; 36 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2011 C]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska