Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

"Codzienność peryferyjna" : pamięć o PRL mieszkańców Ustronia : studium przypadku

"Codzienność peryferyjna" : pamięć o PRL mieszkańców ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska