Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Total and differential cross sections of \eta-production in proton-deuteron fusion for excess energies between Q_{\eta} = 13 MeV and Q_{\eta} = 81 MeV

Total and differential cross sections of \eta-production ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa