Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Random sequential adsorption of unoriented cuboids with a square base and a comparison of cuboid–cuboid intersection tests

Random sequential adsorption of unoriented cuboids ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa