Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Engineering a Poly(3,4-ethylenedioxythiophene):(Polystyrene ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej nie afiliował
Dąbczyński Paweł
Marzec, Mateusz M.
Pięta, Łukasz
Fijałkowski, Konrad
Raczkowska Joanna
Bernasik, Andrzej
Budkowski Andrzej
Rysz Jakub

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Dąbczyński Paweł
Marzec, Mateusz M.
Pięta, Łukasz
Fijałkowski, Konrad
Raczkowska Joanna
Bernasik, Andrzej
Budkowski Andrzej
Rysz Jakub

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Dąbczyński Paweł
Marzec, Mateusz M.
Pięta, Łukasz
Fijałkowski, Konrad
Raczkowska Joanna
Bernasik, Andrzej
Budkowski Andrzej
Rysz Jakub