Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Overview of KLOE results on kaon physics and KLOE–2 perspectives

Overview of KLOE results on kaon physics and KLOE–2 ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa