Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Inwestycje infrastrukturalne w Krakowie w kontekście ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej nie afiliował
Jarzębiński Marek

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Jarzębiński Marek

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Jarzębiński Marek