Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Discrete scale invariance in holography revisited

Discrete scale invariance in holography revisited

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Flory, Mario [SAP14024400] pl
dc.date.accessioned 2018-08-27T12:59:11Z
dc.date.available 2018-08-27T12:59:11Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/56476
dc.language eng pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Discrete scale invariance in holography revisited pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.volume 66 pl
dc.description.number 3 pl
dc.identifier.doi 10.1002/prop.201700093 pl
dc.identifier.eissn 1521-3978 pl
dc.title.journal Fortschritte der Physik pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej : Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid 1700093 pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach