Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

A note on two-colorability of nonuniform hypergraphs

A note on two-colorability of nonuniform hypergraphs

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska