Jagiellonian University Repository

Tradycja współcześnie : repetycja czy innowacja?

Tradycja współcześnie : repetycja czy innowacja?

Show full item record

dc.contributor.editor Jarmuszkiewicz, Anna [USOS121663] pl
dc.contributor.editor Tabaszewska, Justyna [USOS26813] pl
dc.date.accessioned 2018-08-23T10:25:43Z
dc.date.available 2018-08-23T10:25:43Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-3426-2 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/56384
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Tradycja współcześnie : repetycja czy innowacja? pl
dc.title.alternative Tradition today : repetition or innovation? pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 198, [1] pl
dc.abstract.pl Tradycja - jako zjawisko i jako problem - pozostawała przez ostatnich kilka dziesięcioleci poza sferą większego zainteresowania badaczy literatury i kultury. Dopiero w ostatnich latach zaczęła coraz wyraźniej domagać się uznania, opisu i reinterpretacji, zgodnych z jej rolą, postacią i funkcjami w kulturze i myśli współczesnej. A są one, jak wiadomo, zdominowane przez przeszłość: tzn. przez jej oddziaływanie na teraźniejszość, przez jej reinterpretowanie z perspektywy współczesności, zgodne z różnymi «politykami pamięci»; przez kompulsywne «przebijanie się» jej traumatycznych postaci na powierzchnię współczesnego życia spod warstw stłumień, przemilczeń, czy tabuistycznych zakazów. Kategoria tradycji nie jest oczywiście immunizowana na te procesy; przeciwnie - właśnie w jej obrębie nabierają one szczególnej intensywności, a bywa, że i wzorcowych postaci (Z recenzji prof. dra hab. Ryszarda Nycza). Artykuły zamieszczone w niniejszym tomie, chociaż zróżnicowane zarówno metodologicznie, jak i zogniskowane wokół odmiennych problemów współczesnej humanistyki, stanowią interesującą odpowiedź na postawione w tytule pytanie o charakter tradycji współcześnie. Odpowiedź na owo pytanie nie jest ani oczywista, ani jednoznaczna, bowiem uznaniu, iż kategoria tradycji jest interesująca badawczo, nie towarzyszy próba jej ścisłego zdefiniowania i zamknięcia za pomocą kilku określeń i ograniczeń. Badacze, których artykuły zamieszczone w niniejszym tomie, postrzegają tradycję jako istotny i inspirujący punkt odniesienia. Jednak ten punkt odniesienia - jak dotąd - pozostaje rozpięty pomiędzy (pozornie sprzecznymi) określeniami: innowacją i repetycją (Ze Wstępu Justyny Tabaszewskiej i Anny Jarmuszkiewicz). pl
dc.subject.pl tradycja pl
dc.subject.pl polityki pamięci pl
dc.subject.pl pamięć kulturowa pl
dc.subject.pl gra z tradycją pl
dc.subject.pl tradycja wyobrażona pl
dc.subject.en tradition pl
dc.subject.en politics of memory pl
dc.subject.en cultural memory pl
dc.subject.en playing with tradition pl
dc.subject.en imaginary tradition pl
dc.description.publication 14,6 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)