Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Droga do Rzymu : Newman Stanisława BrzozowskiegoAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Urbanowski Maciej
Kowalczuk, Urszula
Mencwel, Andrzej
Paczoska, Ewa
Rodak, Paweł

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Urbanowski Maciej
Kowalczuk, Urszula
Mencwel, Andrzej
Paczoska, Ewa
Rodak, Paweł

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Urbanowski Maciej
Kowalczuk, Urszula
Mencwel, Andrzej
Paczoska, Ewa
Rodak, Paweł