Jagiellonian University Repository

Conrad w Krakowie : Kraków Conrada

Conrad w Krakowie : Kraków Conrada

Show full item record

dc.contributor.author Żołądź, Piotr [USOS118993] pl
dc.date.accessioned 2018-08-21T12:16:13Z
dc.date.available 2018-08-21T12:16:13Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 2299-4742 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/56273
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Conrad w Krakowie : Kraków Conrada pl
dc.title.alternative Conrad within Krakow pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 32-35 pl
dc.description.additional Na s. 36-38 Angielskojęzyczna wersja artykułu (przekład: Ben Koschalka) pl
dc.identifier.weblink http://nowadekada.pl/wp-content/uploads/2015/12/Nowa-Dekada-Krakowska-2014-nr-6.pdf pl
dc.abstract.pl Aby zrozumieć szczególną rolę, jaką Kraków odegrał w biografii autora Jądra ciemności, należy cofnąć się do roku 1861, kiedy to Apollo Korzeniowski został aresztowany przez władze carskie w Warszawie. Ojca Konrada - poetę, działacza patriotycznego - zatrzymano za działalność konspiracyjną, później zaś zesłano go wraz z żoną i kilkuletnim synem w głąb Rosji (do miejscowości Wołogda). Ze względu na zły stan zdrowia matki Conrada-Korzeniowskiego - Eweliny de domo Bobrowskiej - w 1865 roku pozwolono rodzinie przenieść się do Czernichowa, na Ukrainę. Niestety zmiana otoczenia nie pomogła chorej. 18 kwietnia 1865 roku Ewelina zmarła. Trzy lata później Apollo Korzeniowski uzyskał zgodę na opuszczenie terenu Rosji. W pierwszej kolejności ojciec wraz z synem udali się do Lwowa, jednak atmosfera panująca w tym mieście nie konweniowała z usposobieniem "spiskowca". Ostatecznie poeta postanowił osiąść w grodzie Kraka. Oficjalnym powodem przybycia Korzeniowskich do Krakowa było objęcie przez ojca Konrada stanowiska w redakcji czasopisma "Kraj". Apollo miał redagować działy poświęcone zaborowi rosyjskiemu oraz Anglii. pl
dc.subject.pl Joseph Conrad pl
dc.subject.pl Kraków pl
dc.subject.en Joseph Conrad pl
dc.subject.en Krakow pl
dc.description.volume 3 pl
dc.description.number 6 (16) pl
dc.description.publication 0,22 pl
dc.title.journal Nowa Dekada Krakowska pl
dc.title.volume Conrad within Krakow pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-06-11 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12 pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)