Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Między muzyką, obrazem i literaturą : "Doktor Faustus" ...



Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Król Magdalena
Górny Tomasz

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Król Magdalena
Górny Tomasz

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Król Magdalena
Górny Tomasz