Jagiellonian University Repository

Praktyki kontrfaktualne w narracjach naukowych i fikcjonalnych

Praktyki kontrfaktualne w narracjach naukowych i ...

Show full item record

dc.contributor.author Sugiera, Małgorzata [SAP11010796] pl
dc.contributor.editor Czapliński, Przemysław pl
dc.contributor.editor Nycz, Ryszard [SAP11013257] pl
dc.contributor.editor Antonik, Dominik [USOS81275] pl
dc.contributor.editor Bednarek, Joanna pl
dc.contributor.editor Dauksza, Agnieszka [SAP14003058] pl
dc.contributor.editor Misun, Jakub pl
dc.date.accessioned 2018-08-21T10:32:25Z
dc.date.available 2018-08-21T10:32:25Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.isbn 978-83-65832-58-0 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/56254
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Praktyki kontrfaktualne w narracjach naukowych i fikcjonalnych pl
dc.title.alternative Counter-factual practices in academic and fictional narratives pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN pl
dc.description.physical 214-231 pl
dc.description.additional Zmieniona i poszerzona wersja artykułu, który ukazał się pod tym samym tytułem w "Tekstach Drugich", nr 1 (163), 2017 pl
dc.abstract.pl Tekst podejmuje problematykę praktyk kontrfaktualnych nie tylko na polu akademickiej i eksperymentalnej historii i coraz liczniej powstających w ostatnich latach powieści historycznych, ukazujących alternatywne wersje przeszłości, lecz przede wszystkim na pograniczu humanistyki, nauk przyrodniczych i ścisłych oraz fikcji literackiej, często zawierającej elementy fantastyki naukowej. Na przykładach kilku wybranych utworów mockumentarnych, których autorami są poważani naukowcy z różnych dyscyplin, pokazuje przy tym istotną funkcję tych praktyk w podważaniu obiektywności naukowych dyskursów i ujawnianiu sytuacyjności wiedzy. pl
dc.subject.pl kontrfaktualność pl
dc.subject.pl artefaktualność Derridy pl
dc.subject.pl dekolonialność i pisanie historii pl
dc.subject.pl asamblaże ludzi i nieludzi pl
dc.subject.pl wiedze usytuowane pl
dc.subject.pl narracje naukowo-fikcjonalne pl
dc.subject.pl narracje fikcjonalno-naukowe pl
dc.subject.en counterfactuality pl
dc.subject.en decoloniality studies and historying pl
dc.subject.en Derrida's artifactuality pl
dc.subject.en human and nonhuman assemblages pl
dc.subject.en situated knowledges pl
dc.subject.en scholar-fictional narrations pl
dc.subject.en fictional-scholarly narrations pl
dc.description.series Nowa Humanistyka, ISSN 2353-494X; t. 38 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.container Nowa humanistyka : zajmowanie pozycji, negocjowanie autonomii pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Performatyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project 2014/15/G/HS2/04803 pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
dc.sourceinfo liczba autorów 49; liczba stron 796; liczba arkuszy wydawniczych 49; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)