Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Praktyki kontrfaktualne w narracjach naukowych i ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Czapliński, Przemysław
Sugiera Małgorzata
Nycz Ryszard
Antonik Dominik
Bednarek, Joanna
Dauksza Agnieszka
Misun, Jakub

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Czapliński, Przemysław
Sugiera Małgorzata
Nycz Ryszard
Antonik Dominik
Bednarek, Joanna
Dauksza Agnieszka
Misun, Jakub

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Czapliński, Przemysław
Sugiera Małgorzata
Nycz Ryszard
Antonik Dominik
Bednarek, Joanna
Dauksza Agnieszka
Misun, Jakub