Jagiellonian University Repository

Natura, ciało, kultura : uwagi na temat Japonii

Natura, ciało, kultura : uwagi na temat Japonii

Show full item record

dc.contributor.author Sosnowski, Leszek [SAP11013356] pl
dc.date.accessioned 2018-08-21T09:39:02Z
dc.date.available 2018-08-21T09:39:02Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-3138-4 pl
dc.identifier.issn 1643-1243 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/56249
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Natura, ciało, kultura : uwagi na temat Japonii pl
dc.title.alternative Nature, body, culture : remarks on Japan pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 151-165 pl
dc.identifier.weblink https://pjaesthetics.uj.edu.pl/documents/138618288/138944389/eik_22_12.pdf/b9a37c95-277a-4bd9-a2ba-ca22c3b59509 pl
dc.abstract.pl Pewną konsekwencją relacji Japończyków do natury jest ich stosunek do własnego ciała. Japonia widziana w perspektywie jej mieszkańców, ich "kulturowych" ciał, to obraz wielu cliches wciąż popularnych na Zachodzie, takich jak fizyczna sprawność i honor samurajów czy umiejętności gejszy ukrytej pod kimonem i makijażem. Obrazy te powstały w okresie trzech wieków izolacji kraju, podczas których przemiany oparte na eliminacji zastąpiła ewolucja oparta na perfekcji. Czy w tej sytuacji podejście do ciała było wyrazem narcyzmu kulturowego, w wyniku którego stawało się ono zrytualizowaną i skodyfikowaną postacią profesjonalnej doskonałości, przybranej w odpowiedni strój, gest i mimikę? Czy takie "ciało" mogło wyrażać jednostkowe pragnienia i lęki? Czy przejście między naturalnością a sztucznością nie tworzyło napięcia właściwego sztuce, a samo ciało nic stawało się abstrakcją? Czy mogło zatem być piękne? pl
dc.subject.pl natura pl
dc.subject.pl ciało pl
dc.subject.pl kultura pl
dc.subject.pl Japonia pl
dc.subject.en nature pl
dc.subject.en body pl
dc.subject.en culture pl
dc.subject.en Japan pl
dc.description.volume 22 pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.eissn 2353-723X pl
dc.title.journal Estetyka i Krytyka pl
dc.title.volume Rozumienie wartości w kulturach Wschodu pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-07-25 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2011 B]: 6


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych