Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Auto-da-fe in Lwów in 1728 : the Jan Filipowicz trial and Jewish re-conversion to Judaism in the early modern Poland

Auto-da-fe in Lwów in 1728 : the Jan Filipowicz trial ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska