Jagiellonian University Repository

Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne

pcg.skipToMenu

Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne

Show full item record

dc.contributor.editor Antipow, Emil [USOS117966] pl
dc.contributor.editor Blecharczyk, Karolina [USOS43310] pl
dc.contributor.editor Klemenski, Marcin [USOS142433] pl
dc.contributor.editor Nyzio, Arkadiusz [SAP14017774] pl
dc.contributor.editor Olszowska, Karolina [USOS142199] pl
dc.contributor.editor Popek, Krzysztof [USOS111081] pl
dc.contributor.editor Rosowska, Anna pl
dc.contributor.editor Rosowska, Justyna [USOS64743] pl
dc.contributor.editor Wróbel, Aleksander [USOS87997] pl
dc.date.accessioned 2018-08-21T07:48:39Z
dc.date.available 2018-08-21T07:48:39Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2299-2383 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/56243
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.type JournalEditorship pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+Spol+20_1_2018/4ef95e1c-f115-472f-886b-2c6d6b724992 pl
dc.description.number 20 (1) pl
dc.identifier.eissn 2082-9213 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne pl
dc.date.accession 2018-08-21 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.contributor.serieseditor Modzelewska-Opara, Ewa [SAP14022319] pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska