Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Hospitacje zajęć jako narzędzie wspomagania rozwoju ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Filozoficzny nie afiliował
Maciejowska Iwona
Sajdak-Burska Anna

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Filozoficzny
Maciejowska Iwona
Sajdak-Burska Anna

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Filozoficzny
Maciejowska Iwona
Sajdak-Burska Anna