Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Singularities in particle-like description of FRW cosmology

Singularities in particle-like description of FRW cosmology

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa