Jagiellonian University Repository

N-U-K-A-T, czyli co wpływa na efektywność współpracy przy budowaniu katalogu centralnego : propozycje rozwiązań

N-U-K-A-T, czyli co wpływa na efektywność współpracy ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska