Jagiellonian University Repository

Finite pseudo-Riemannian spectral triples and the standard model

Finite pseudo-Riemannian spectral triples and the ...

Show full item record

dc.contributor.author Bochniak, Arkadiusz [USOS178633] pl
dc.contributor.author Sitarz, Andrzej [SAP11013863] pl
dc.date.accessioned 2018-08-14T09:09:07Z
dc.date.available 2018-08-14T09:09:07Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2470-0010 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/56184
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Finite pseudo-Riemannian spectral triples and the standard model pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.volume 97 pl
dc.description.number 11 pl
dc.identifier.doi 10.1103/PhysRevD.97.115029 pl
dc.identifier.eissn 2470-0029 pl
dc.title.journal Physical Review. D pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej : Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid 115029 pl
dc.rights.original CC-BY; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa