Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Finite pseudo-Riemannian spectral triples and the ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej nie afiliował
Bochniak Arkadiusz
Sitarz Andrzej

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Bochniak Arkadiusz
Sitarz Andrzej

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Bochniak Arkadiusz
Sitarz Andrzej