Jagiellonian University Repository

Paradygmaty nauk o zarządzaniu

pcg.skipToMenu

Paradygmaty nauk o zarządzaniu

Show full item record

dc.contributor.author Sułkowski, Łukasz [SAP13008298] pl
dc.date.accessioned 2018-08-13T13:54:30Z
dc.date.available 2018-08-13T13:54:30Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 1643-5494 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/56181
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska pl
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode pl
dc.title Paradygmaty nauk o zarządzaniu pl
dc.title.alternative The paradigms of management sciences pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 17-26 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 25-26 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/ijcm/2013/12(2)/art/5309/ pl
dc.abstract.pl W artykule scharakteryzowano różne typologie paradygmatów organizacji. Przedstawione zostały m.in.: paradygmaty nauk społecznych, paradygmaty nauk o zarządzaniu, perspektywy poznawcze w teorii organizacji według M.J. Hatch oraz paradygmaty poznawcze zarządzania według P. Johnsona i J. Duberly. Następnie przeprowadzono analizę możliwości zastosowania paradygmatów G. Burrella i G. Morgana w teorii i metodologii nauk o zarządzaniu. pl
dc.abstract.en This paper presents an analysis of paradigms of management sciences. First of all the author presents the various possible typologies of organization and management paradigms and chooses the most adequate, in terms of the purposes of the article, approaches of G. Burrell and G. Morgan. Then each of the paradigms are characterized by describing its methodological development. Then on the canvas the concept of the paradigms of G. Burrell and G. Morgan, an analysis of their applicability into the theory and methodology of management science. The author presents four paradigms: the Interpretive-Symbolic paradigm which combines subjectivism with regulation, the Neo-positivist-Functionalist-Systems paradigm which combines objectivism with regulation, radical humanism (postmodernism) - a paradigm combining subjectivism with radical change, the paradigm of radical structuralism (Critical Management Studies), formed at the meeting point of objectivism and radical change. Theories in the sciences of management may be based on different paradigms, which can be seen in the elements, results, key topics and the attitude of the researcher and the preferred methodology. (original abstract) pl
dc.subject.pl nauka pl
dc.subject.pl zarządzanie pl
dc.subject.pl paradygmaty zarządzania pl
dc.subject.en science pl
dc.subject.en management pl
dc.subject.en management paradigms pl
dc.description.volume 12 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.publication 0,6 pl
dc.title.journal Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-07-31 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 9


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska