Jagiellonian University Repository

Animator kultury : pracownik, absolwent, pasjonat : dwie drogi rozwoju

pcg.skipToMenu

Animator kultury : pracownik, absolwent, pasjonat : dwie drogi rozwoju

Show full item record

dc.contributor.author Hajduk, Łukasz [USOS58380] pl
dc.contributor.editor Kubinowski, Dariusz pl
dc.contributor.editor Lewartowicz, Urszula pl
dc.date.accessioned 2015-04-23T18:00:38Z
dc.date.available 2015-04-23T18:00:38Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.isbn 978-83-927780-7-3 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/5616
dc.language pol pl
dc.title Animator kultury : pracownik, absolwent, pasjonat : dwie drogi rozwoju pl
dc.title.alternative Socio-cultural animator : worker, graduate, passionate : two roads of development pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Lublin : Wydawnictwo Makmed pl
dc.description.physical 195-207 pl
dc.abstract.pl Pedagogika to nauka, która nieustannie potrzebuje urzeczywistniania w praktyce. Jedną z jej specjalności jest animacja kultury, dla której ta praktyka jest szczególnie ważna. Nie będę w tym miejscu charakteryzował podstaw teoretycznych animacji kultury. Te zostały już dobrze opracowane. Świadczą o tym publikacje takie jak: Barbary Jedlewskiej "Animatorzy kultury wobec wyzwań edukacyjnych" czy "Animacja współpracy środowiskowej" pod redakcją Marii Mendel. W Polsce, w kilku ośrodkach akademickich animacja kultury jest też przedmiotem kształcenia. Jak choćby – w najbliższym autorowi – Krakowie, gdzie w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku pedagogika można wybrać specjalność animacja społeczno-kulturowa. W niniejszym tekście spróbuje się jednak skupić na rzeczywistości praktycznej – a konkretnie na tym co w praktyce oznacza bycie animatorem kultury. Kim zatem jest animator kultury? Jakie jest jego zadanie w dzisiejszym społeczeństwie? W jaki sposób może przebiegać rozwój zawodowy animatora? Wreszcie jak wygląda animatorska rzeczywistość w lokalnych społecznościach? Te zagadnienia spróbuje nakreślić w poszczególnych akapitach niniejszego tekstu. pl
dc.subject.pl animacja kultury pl
dc.subject.pl rozwój pl
dc.subject.pl animator pl
dc.subject.pl pasja pl
dc.description.publication 0,4 pl
dc.title.container Animacja kultury : współczesne dyskursy teorii i praktyki pl
dc.language.container pol pl
dc.participation Hajduk, Łukasz: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Pedagogiki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)